Recyklační poradenství

Zpracováváme odpady pro čistý a prosperující svět.

Telefon
ZAVOLEJTE NÁM
+420 774 663 251 

 

E-mail
NAPIŠTE NÁM
 

 

O firmě

Přestože celosvětově přibývají snahy jednotlivých krajů, zemí a organizací zvládnout problém s přibývajícím odpadem, je obtížné najít ideální a hlavně celoplošné řešení. Nejlepší cestou, jak zabránit rozrůstajícím se skládkám, je kvalitní recyklace a následné využití materiálu.

Naše společnost poskytuje komplexní řešení následného zpracování – recyklace odpadů, s využitím zkušeností našich odborníků a za použití nejmodernějších technologií, pomáháme odlehčit místním skládkám a budovat silné domácí koncové trhy pro všechny druhy recyklovatelných materiálů a toků komunálního odpadu.

 

 

Naše vize

NAŠE VIZE JE – HLEDAT SPOLEČNÉ ŘEŠENÍ

 

Naše nabídka řešení pro environmentální a cirkulární ekonomiku pro země, které mají potřebu a zájem tuto oblast řešit, například na  africkém kontinentu nebo v Latinské Americe, ale i v jiných regionech, je nejen důležitá pro ochranu životního prostředí, ale také pro podporu udržitelného rozvoje a zlepšení životních podmínek místních obyvatel.

Jsme si vědomi, že začátek je vždy nejsložitější částí. Realizace informačních kampaní a vzdělávacích programů, které by osvětlily výhody a důležitost environmentální ochrany a cirkulární ekonomiky, může přispět k vytvoření základního povědomí mezi obyvatelstvem.

Velmi tomu může pomoci i zavedení striktnějších environmentálních regulací a podpora politik, které by cílily na udržitelný způsob výroby a spotřeby. To může zahrnovat například zákazy nebo omezení používání jednorázových plastů a jiných škodlivých materiálů.

Jako další velmi důležitý krok je aktivně spolupracovat na regionální úrovni, sdílet zkušenosti a osvědčené postupy, aby se urychlil pokrok směrem k udržitelnosti a zlepšení infrastruktury pro sběr, třídění a recyklaci odpadu, kdy se může výrazně snížit znečištění životního prostředí. Podpora opětovného využití na nové kvalitní produkty může také snížit spotřebu surovin, které jsou velmi často v daném regionu i nedostupné.

Přáním a vizí naší společnosti je s tímto oborem pomáhat, budovat v daných regionech a zemích síť nezávislých, na míru vytvořených center ,,hubů“, které otevřeně a transparentně sdílejí informace, odborné znalosti, finanční služby, logistiku a další zdroje na vzájemnou podporu při společném budování prosperující a udržitelné oběhové ekonomiky.

Společnost MODULAR POINT s.r.o. používá pro taková řešení tak zvaný holistický přístup, který je z našeho pohledu tím nejlepším  řešením komplexního využití odpadu. To znamená celostní pohled na otázku řešení odpadového hospodářství, od vzniku odpadu až po jeho následné využití.

Smyslem je  vytváření partnerství mezi veřejným, soukromým a průmyslovým sektorem s cílem navrhnout a dodávat řešení správné velikosti, která vytvářejí nová zelená pracovní místa, odlehčují
místním skládkám a vybudovat silné domácí koncové trhy pro všechny typy recyklovatelných odpadů a výsledných produktů.

Těmito kroky pomáhat v rozvoji místních podniků zaměřených na výrobu ekologických a recyklovatelných produktů může posílit ekonomiku a vytvořit pracovní místa. A celkově tak na zlepšení životních podmínek místních komunit a ochranu životního prostředí může přinést dlouhodobé sociální a ekonomické výhody. To může zahrnovat výrobu ekologických obalů, alternativních stavebních materiálů atd.

Velmi aktivně se snažíme na našich projektech budování nových recyklačních center o spolupráci s mezinárodními organizacemi, nevládními organizacemi a dalšími subjekty, kdy těmto cirkulárním projektům může taková spolupráce poskytnout finanční, technickou a odbornou podporu pro implementaci udržitelných řešení.

Je však důležité si uvědomit, že investice do projektů které napomáhají řešit problematiku  sběru, třídění a recyklaci odpadu může výrazně snížit znečištění životního prostředí, v daném regionu ale velmi zásadně  přinese zlepšení životních podmínek místních komunit a ochranu životního prostředí, a tím i dlouhodobé sociální a ekonomické výhody.

Závěrem bychom chtěli říci, že si v naší firmě uvědomujeme, že ,,nejlepší odpad je ten, který nevznikne“, ale pokud již vznikl,
máme pro vás řešení – I ODPAD MŮŽE DOSTAT DRUHOU ŠANCI.

 

 

Certifikáty